O Dalekom Istoku

1992. godine osnovan je Daleki istok kao tehnološka firma fokusirana na razvoj i proizvodnju mašina za posuđe oblikovano biljnim vlaknima. Vlada nas je brzo angažirala da pomognemo u rješavanju hitnog ekološkog problema izazvanog proizvodima od stiropora. Posvetili smo se našoj kompaniji razvoju strojne tehnologije za proizvodnju ekološki prihvatljive ambalaže za prehrambenu uslugu i nastavili smo ponovno ulagati u naše tehnologije i proizvodne kapacitete u posljednjih 27 godina , služeći kao pokretačka snaga i za inovacije kompanije i industrije. Do danas je naša kompanija proizvodila opremu za oblikovanje posuđa oblikovanog celulozom i pružala tehničku podršku (uključujući dizajn radionice, dizajn pripreme celuloze, PID, obuku, uputstva za ugradnju na licu mjesta, puštanje u rad mašine i redovno održavanje tokom prve 3 godine) za više od 100 domaćih i inostrani proizvođači kompostirajućeg posuđa i ambalaže za hranu.

Razvoj ove nove industrije imao je neposredan i trajan utjecaj na okoliš. Do 1997. godine proširili smo se na razvoj samo mašinske tehnologije i započeli proizvodnju vlastite linije održivih proizvoda od posuđa. Tijekom godina izgradili smo snažne odnose sa kupcima širom svijeta, izvozeći održive proizvode u Aziju, Europu, Ameriku i Bliski Istok. Našem partneru takođe možemo pružiti informacije o tržištu posuđa oblikovanog u celulozu

Xiamen

Jinjiang

Quanzhou